202020

Putra Eko Prasetyo  |  Apri Kusbiantoro   |  Aidi Jupri  |  Januri  |  Riduan | Gusmen Heriadi  |  Hono Sun |  Oky Rey Montha  | Uji Handoko ‘Hahan’  |  Trisno  |  Yuli Prayitno  |  Helena  |  Yunizar   |  Bob Yudhita Agung (Bob Sick) | Heri Dono  |  I Made Arya Palguna

Aidi Jupri
Apri Kusbiantoro
Bob Yudhita Agung (Bob Sick)
Gusmen Heriadi
Helena
Heri Dono
Hono Sun
I Made Arya Palguna
Januri
Oky Rey Montha
Putra Eko Prasetyo
Riduan
Trisno
Uji Handoko 'Hahan'
Yuli Prayitno